L'inici de JMForm

JMForm neix com a Treball de Fi de Carrera (TFC) de la carrera d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). De les àrees possibles del TFC s'ha escollit la d'aplicacions web per a treball Col·laboratiu, i dins de les diferents propostes s'ha triat l'opció d'aplicacions web per a informes del treball en grups virtuals.

Amb aquest TFC es pretén aconseguir una aplicació web amb un espai per la creació dels informes que els usuaris podran omplir, i un altre on es podrà veure els resultats i processar-los. D'aquesta manera es facilita el treball en grup, tant de les persones que administraran els formularis, com dels usuaris. Aquesta aplicació serà un component que es podrà utilitzar en un entorn Joomla! 1.5.

Tot i haver-hi d'altres formularis per Joomla! S'intentarà incorporar funcionalitats que altres components semblants no tenen, com per exemple: poder veure una estadística dels resultats, opció d'administrar permisos a més de ser altament usable fins i tot per usuaris inexperts.

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.