JmForm

Primera versió disponible

dilluns, 30 de maig de 2011 00:00

Ja hi ha disponible la primera versió d'aquest component amb el qual podrem:

Al Back-end (part privada d'administració):

- Creació de formularis: Amb data d'inici i de fi de publicació, l'administrador pot rebre un correu electrònic quan algú respon al formulari, URL d'agraïment per quan algú respon el formulari i URL per quan el formulari està fora de les dates de publicació.
- Creació dels camps: Es poden crear 12 tipus de camps diferents, que poden ser obligatoris i/o amb tres tipus diferents de validació.
- Resultats en forma tabular: Podem veure els resultats enviats en forma de taula, si cal en podrem eliminar els resultats.
- Resultats en forma gràfica: Podem veure els resultats en forma gràfica.
- Creació d'ítems de menú: Per que els usuaris puguin veure el formulari, els resultats en forma tabular i els resultats en forma gràfica.
- Multi-idioma: De moment incorpora el català i el castellà.

Al Front-end (part pública):

- Omplir el formulari: Veure, omplir i enviar el formulari.
- Resultats en forma tabular: Podem veure els resultats enviats en forma de taula, però no en podrem eliminar els resultats.
- Resultats en forma gràfica: Podem veure els resultats en forma gràfica.
- Multi-idioma: De moment incorpora el català i el castellà.

Descarrega JMForm V1.0

També us podreu descarregar a part el plugin pels que utilitzeu Joomfish 2.0 o posterior per que el vostre lloc sigui multi-idioma.

Plugin per Joomfish

 

L'inici de JMForm

dilluns, 18 d'abril de 2011 00:00

JMForm neix com a Treball de Fi de Carrera (TFC) de la carrera d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). De les àrees possibles del TFC s'ha escollit la d'aplicacions web per a treball Col·laboratiu, i dins de les diferents propostes s'ha triat l'opció d'aplicacions web per a informes del treball en grups virtuals.

Amb aquest TFC es pretén aconseguir una aplicació web amb un espai per la creació dels informes que els usuaris podran omplir, i un altre on es podrà veure els resultats i processar-los. D'aquesta manera es facilita el treball en grup, tant de les persones que administraran els formularis, com dels usuaris. Aquesta aplicació serà un component que es podrà utilitzar en un entorn Joomla! 1.5.

Tot i haver-hi d'altres formularis per Joomla! S'intentarà incorporar funcionalitats que altres components semblants no tenen, com per exemple: poder veure una estadística dels resultats, opció d'administrar permisos a més de ser altament usable fins i tot per usuaris inexperts.

 
Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.