Aquest és un formulari de prova on podeu provar totes les opcions que ofereix aquest component.
Valora el component JMForm
Valora aquesta web
Camp tipus text, obligatori sense cap tipus de validació.
Nom: *
Data de naixement: calendar
Camp text, no és obligatori, però si escrivim aplica una validació tipus numèric.
Edat:
Camp tipus contrasenya, obligatori, amb validació tipus contrasenya, i amb un valor per defecte (abc123)
Contrasenya *
Camp tipus text àrea, no és obligatori però si hi escrivim aplica una validació tipus correu electrònic.
Correu electrònic
Camp tipus casella de verificació amb un valor per defecte.
aficions?
  

JMForm - És un component per gestionar formularis, creat per Jordi Maruny. V 1.0

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.